top of page

Working Mothers

Public·30 members

Latvija Horvātija 18 novembris 2023


Iepazīstiet Horvātijas lielākos dārgumus, apmeklējot unikālos Plitvices ezerus, neatkārtojamo Hvaras salu, kā arī nozīmīgākās pilsētas Zagrebu, Splitu un ...


Horvātija Horvātijas Republika (horvātu: Republika Hrvatska) ir valsts Eiropā, Balkānu gadā Horvātija tika apvienota personālūnijā ar Ungāriju. No 1420. līdz 1797 ... 2. a) Jebkura pensija, ko fiziskai personai izmaksā Līgumslēdzēja Valsts vai pašvaldība vai kas tiek izmaksāta no to izveidotajiem fondiem par pakalpojumiem, ko šī persona sniegusi šai valstij vai pašvaldībai, tiks aplikta ar nodokļiem tikai šajā valstī. b) Tomēr šī pensija tiks aplikta ar nodokļiem tikai otrā Līgumslēdzējā Valstī, ja šī fiziskā persona ir šīs otras valsts rezidents un pilsonis. Šajā gadījumā atkarībā no apstākļiem piemēro 7. vai 14. Ja autoratlīdzības maksātājs ir Līgumslēdzējas Valsts rezidents, tiks uzskatīts, ka autoratlīdzība rodas šajā valstī. Tomēr, ja persona, kas izmaksā autoratlīdzību neatkarīgi no tā, vai šī persona ir Līgumslēdzējas Valsts rezidents vai nav, izmanto Līgumslēdzējā Valstī esošo pastāvīgo pārstāvniecību vai tur izvietoto pastāvīgo bāzi, sakarā ar kuru radušās saistības izmaksāt autoratlīdzību, un šo autoratlīdzību izmaksā (sedz) pastāvīgā pārstāvniecība vai pastāvīgā bāze, tiks uzskatīts, ka autoratlīdzība rodas tajā valstī, kurā atrodas pastāvīgā pārstāvniecība vai pastāvīgā bāze. 6. Ja, pamatojoties uz īpašām attiecībām starp autoratlīdzības maksātāju un autoratlīdzības īsteno īpašnieku vai starp viņiem abiem un kādu citu personu, autoratlīdzības summa, kas attiecas uz izmantošanu, tiesībām vai informāciju, par ko tiek maksāta autoratlīdzība, pārsniedz autoratlīdzības summu, par kādu būtu varējuši vienoties maksātājs un īstenais īpašnieks, ja starp viņiem nebūtu minēto īpašo attiecību, tad šī panta noteikumi tiks piemēroti tikai attiecībā uz pēdējo minēto summu. Latvija Horvātija skatīties tiešsaistē 18 novembris 2023 TV pirms 3 stundām — Latvija Horvātija skatīties tiešsaistē 18 novembris 2023 TV tiešraide 2023. gada 8. sept. — [BEZMAKSAS@@]<<]] Horvātija Latvija skatīties ... Šis punkts neietekmēs sabiedrības aplikšanu ar nodokļiem attiecībā uz peļņu, no kuras tiek izmaksātas dividendes. 3. Jēdziens "dividendes" šajā pantā nozīmē ienākumu no akcijām vai citām tādām tiesībām piedalīties peļņas sadalē, kuras nav parāda prasības, kā arī ienākumu no citām tiesībām, kuras saskaņā ar tās valsts likumdošanas aktiem, kuras rezidents ir sabiedrība, kas veic šo peļņas sadali, ir pakļauts tādai pašai aplikšanai ar nodokļiem kā ienākums no akcijām. 4. punkta noteikumus nepiemēro, ja dividenžu īstenais īpašnieks, kurš ir Līgumslēdzējas Valsts rezidents, veic uzņēmējdarbību otrā Līgumslēdzējā Valstī, kuras rezidents ir sabiedrība, kas izmaksā dividendes, izmantojot tur esošo pastāvīgo pārstāvniecību, vai arī sniedz neatkarīgus individuālos pakalpojumus šajā otrā valstī, izmantojot tajā izvietoto pastāvīgo bāzi, un ja līdzdalība, par kuru tiek izmaksātas dividendes, ir faktiski saistīta ar šo pastāvīgo pārstāvniecību vai pastāvīgo bāzi. 17. pants MĀKSLINIEKI UN SPORTISTI 1. Neatkarīgi no 14. un 15. panta noteikumiem ienākumu, ko gūst Līgumslēdzējas Valsts rezidents kā izpildītājmākslinieks, piemēram, kā teātra, kino, radio vai televīzijas aktieris, mūziķis vai arī kā sportists par savu individuālo darbību otrā Līgumslēdzējā Valstī, var aplikt ar 2. Ja mākslinieka vai sportista ienākums par viņa individuālo darbību attiecīgajā jomā tiek maksāts nevis pašam māksliniekam vai sportistam, bet citai personai, šo ienākumu neatkarīgi no 7., 14. Lēti lidojumi uz Dubrovniku - Rīga Horvātija. Horvātija. Lidojumi uz Dubrovniku no 99€. Lido no: Rīga. 271€. nov. Indikatīva cena viena pasažiera lidojumam vienā virzienā. 186€. dec. Indikatīva ... Tūrisms uz Horvātiju nostiprinās arī Latvijā Tūrisms uz Horvātiju nostiprinās arī Latvijā. Horvātija kļūst par nozīmīgu atpūtas industrijas centru Eiropā, jo atšķirībā no Grieķijas un Turcijas atrodas ... Horvātija — Google manas kartes Horvātijas naudas vienība ir Kuna 1Ls = 10 Kn labāk ir ņemt līdzi EUR un pēc vajadzības samainīt. Latvija Horvātija skatīties interneta tiešraidē 18.11.2023 S pirms 19 minūtēm — [skatīties***] Latvija Horvātija skatīties tiešsaistē 18/11 pirms 2 stundām — Ēterā Latvijas Televīzijā tas dažādos formātos redzams vairāk nekā ... 6. pants IENĀKUMS NO NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA 1. Ienākumu, ko Līgumslēdzējas Valsts rezidents gūst no nekustamā īpašuma (arī ienākumu no lauksaimniecības un mežkopības), kas atrodas otrā Līgumslēdzējā Valstī, var aplikt ar nodokļiem šajā otrā valstī. 2. Jēdzienam "nekustamais īpašums" būs tāda nozīme, kāda tam ir tās Līgumslēdzējas Valsts likumdošanas aktos, kurā atrodas minētais īpašums. Jebkurā gadījumā šis jēdziens ietver īpašumu, kas ir piederīgs nekustamajam īpašumam, mājlopus un iekārtas, ko izmanto lauksaimniecībā un mežkopībā, tiesības, kuras vispārējos likumdošanas aktos ir attiecināmas uz zemei piesaistīto īpašumu, jebkuras nekustamā īpašuma pirkšanas tiesību izmantošanas tiesības vai līdzīgas tiesības iegūt nekustamo īpašumu, nekustamā īpašuma uzufruktu un tiesības uz mainīga lieluma vai pastāvīgiem maksājumiem par tiesībām izmantot derīgos izrakteņus, dabas atradnes un citus dabas resursus vai par to izmantošanu. Lidojumi uz Horvātiju Horvātijas apskates vietu pērles. Īpaša apmeklējuma vērta ir galvaspilsēta Zagreba — tā nav piekrastes pilsēta kā Splita un Dubrovnika, bet tā to kompensē ar ... Latvija Horvātija 18 novembris | "FREE" Painting Class pirms 54 minūtēm — [TV TIEŠRAIDE>]] Tiešraide: Latvija Horvātija 18 novembris 2023 Pievienojies futbolam un iegūsti vairāk! PIEVIENOTIES! Tuvākā spēle.


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

bottom of page